Endret: 27 okt 2016     Opprettet: 10 okt 2011

Statusrapport fra styret i Verksgata borettslag - September 2011

Informasjon til beboerne

Styret har etter generalforsamlingen avholdt 3 styremøter hvor man har hatt fokus på de forslagene som ble meldt inn og diskutert på generalforsamlingen.Saker som er gjennomført eller under gjennomføring

Utleie til Vaktmester Andersen AS av ubenyttede arealer i Fjellgt. 2 som gir en samlet leieinntekt til Borettslaget på kr 54.000 i året (fom 01.07.2011).

Opparbeidelse og installering av nytt lekeanlegg utenfor Fjellgata 2 A/B (se også eget oppslag om dette). Kostnader ca kr 160.000,- . Det ble søkt refusjon for en del av kostnadene fra OBOS’ Miljøfond, men her fikk vi avslag.

Oppgradering av sykkelparkeringen utenfor Fjellgt. 1.

Flytting av søppelkasser i Fjellgt. 1.

Oppussing av samtlige utebenker i Borettslaget.

Opprettelse av ny hjemmeside på internett “her bo vi”. Hjemmesiden vil være tilgjengelig for beboerne i slutten av oktober 2011. Styret vil da komme med ytterligere informasjon.

Saker som er under vurdering/utredning

Utarbeidelse av en tilstandsvurdering og en langsiktig vedlikeholdsplan for Borettslagets bygninger som skal utføres av Opak AS (kr 89.250,- inkl.moms). Styret vil søke refusjon for 50 % av kostnadene i Husbanken.

Oppretting av innkjørselen til Fjellgt. 1 og legging av ny asfalt. Her jobber styret med anbudsinnhentelse.

Økonomi/budsjett pr. 31.08 2011

Resultatet hittil er noe bedre enn det vedtatte budsjettet og Boretttslaget har ca kr 950.000 i disponible midler.

Sak til generalforsamlingen i 2012 - Husordensreglene

Internt i styret er det nedsatt en gruppe til å gjennomgå disse, og man vil koble inn en referansegruppe bestående av beboere utenfor styret.

Høstdugnaden onsdag 12. oktober 2011 (egen innkalling kommer)

Vi minner om at sykler ikke skal stå i sykkelstativene om vinteren pga. snøbrøyting.

Oversikt over styremøtene i Borettslaget i oktober, november og desember 2011

Mandag 18. oktober 2011 kl. 19.30

Tirsdag 15. november 2011 kl. 19.30

Onsdag 7. desember 2011 kl. 18.00

Oslo september 2011 - Styret i Verksgata Borettslag