18 des 2019

FAKTURA FOR FELLESKOSTNADER VERKSGATA BORETTSLAG IN ORDNING

Borettslagets andelseiere har nå mottatt fakturaer for felleskostnader fra og med januar 2020. Det som er nytt på disse giroene er at de nå inneholder kapitalkostnader for IN-lånet.

(IN – INDIVIDUELL NEDBETALING, DET VISES TIL UTSENDTE INFOSKRIV OM DETALJENE RUNDT IN)

IN-lånet er det lånet som borettslaget har tatt opp for å finansiere kostnaden for Bo Bedre prosjektet.
Dette lånet utgjør kr 27,1 millioner kroner og det har en rente på 2,85 %. Det er dette lånet som er fordelt etter borettslagets fordelingsnøkkel og som nå synliggjøres på fakturaene for felleskostnader.
Det er nå også anledning for andelseierne å nedbetale hele denne fellesgjelden. Om den nedbetales i sin helhet vil kapitalkostnadene på fakturaen forsvinne. Om deler av fellesgjelden nedbetales vil beløpet på kapitalkostnadene bli lavere.


Hva hadde styret måtte gjøre med felleskostnadene om en IN-avtale ikke ble godkjent?


Om generalforsamlingen i borettslaget ikke hadde godkjent IN så ville styret vært nødt til å øke felleskostnadene med 40 % fra januar 2020 for å kunne gjennomføre de årlige driftsoppgavene i borettslaget.


Hvorfor en slik økning? Borettslaget ville sammen med borettslagets løpende driftsutgifter ha betalt renter og avdrag på Bo Bedre lånet over ordinær drift og borettslaget ville gått med underskudd.
Det er på Facebook blitt kommentert om hvilke lovnader som er gitt tidligere og at det ikke skulle være nødvendig med økning av borettslagets felleskostnader utover den økningen på 16 %(1) som ble gjort 1. januar 2016.
Så vidt styret kan se så er dette økningen som er blitt gjort i forbindelse med Bo Bedre. Den endringen tok da også utgangspunkt i en annen totalkostnad på prosjektet og en annen rente.


Det er lett for nåværende styre å være etterpåklok å se at flere større økninger av felleskostnadene burde vært utført tidligere om borettslagets generalforsamling ikke hadde vedtatt en IN-avtale.


Når det gjelder hvor stor del som er renter og hvor stor del som er avdrag av kapitalkostnadene så vises dessverre ikke dette på fakturaene beboerne har mottatt. Disse opplysningene kan fås ved å kontakte borettslagets rådgiver i OBOS, Line Hovland (line.hovland@obos.no) på telefon 22 86 83 82.
18.12.19
Styret i Verksgata Borettslag


(1) Den økningen som ble iverksatt i januar 2016 på 16 % gjorde at borettslaget fikk inn ca 530 000,- mer årlig i felleskostnader. I 2020 vil kapitalkostnadene på borettslagets IN lån utgjøre årlig
1 540 000,- i renter og avdrag (med dagens rente),