Endret: 27 okt 2016     Opprettet: 26 okt 2011

Vaktmestertjenester

Våre vaktmestertjenester i Verksgata Borettslag leveres av Vaktmester Andersen AS. Alle beboere bes om å ført ta kontakt med styret for å bestille vaktmestertjenester – med mindre det er akutt behov eller ved forsinkelse av svar hos styret som medfører hast.

Kostnad for vaktmesterarbeid som bestilles av beboere uten konkret avtale med styret i hvert enkelt tilfelle, vil som hovedregel bli sendt som regresskrav til beboer. Unntak gjøres selvsagt dersom det ikke oppnås kontakt med styret, og forsinkelse vil kunne medføre materielle skader.

http://www.vaktmesterandersen.no