Endret: 27 okt 2016     Opprettet: 10 jan 2012

Informasjon til alle beboere i Verksgata Brl om bomiljøvakthold og hva denne tjenesten fra Securitas innebærer.

Til beboerne i Borettslaget/Sameiet:

Verksgata Borettslag

Vi vil med dette skriv gi en liten informasjon til alle beboere om bomiljøvakthold og om hva denne tjenesten innebærer.

Formålet med tjenesten.

Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren vil gå vaktrunder med forskjellige omfang og til varierende tider. Bomiljøvekteren vil føre tilsyn med eiendommens fellesarealer, og påse at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Er vekteren i tvil om hvem du er vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer, til egen bil og lignende.

Vekteren kan tilkalles ved for eksempel: Husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer, følelsen av utrygghet.

Med bomiljø vekterens tilstedeværelse vil vi redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir enda bedre hvis du ringer oss, når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren, han er der for din skyld.

RING BOMILJØVEKTEREN PÅ TELEFON: 22 97 10 70

Vi vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet, og dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

HUSK NØDTELEFON NUMMERENE VED ULYKKER

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

Med vennlig hilsen

for Securitas AS

Bomiljøvekteren