Endret: 11 mai 2017     Opprettet: 29 jun 2016

Klagesaker i verksgata borettslag

Beboere som vil klage, skal sende en skriftlig klage til styret i borettslaget med informasjon om hva det klages på, samt dato og klokkeslett for når hendelsen fant sted. Den sendes til verksgata@styrerommet.net eller legges i styrepostkassen ved inngangspartiet til Fjellgata 2A. 

Den innkomne klagen vil behandles av styret, og det protokollføres et vedtak.

Klager og brev til andelseiere skal arkiveres i korrespondansen mellom borettslaget og andelseier. Denne korrespondansen vil kunne være relevant dersom saken må behandles juridisk. Normalt sett vil det kreve flere klager/advarsler før styret kan fatte vedtak om eksempelvis salgspålegg av andel.