15 mai 2017

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i IF skadeforsikring. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier selv sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Andelseier må så selv melde skaden.

Styret har valgt forsikringsavdelingen i OBOS til å være hovedkontakt mot IF. Hvis skade oppstår skal den derfor meldes via forsikringsavdelingen i OBOS.

Melding om skade

Melding om forsikringsskade skal gjøres via Forsikringsavdelingen i OBOS ved å ringe sentralbordet på tlf 02333.

Skulle det oppstå skade utenom deres kontortid og det er akutt behov for hjelp, ringer man forsikringsselskapet direkte. If: tlf: 02400

Borettslagets polisenummer: 1018112