Endret: 27 okt 2016     Opprettet: 26 aug 2011

Om Rodeløkka

OM RODELØKKA

Rodeløkka ligger i bydel Grünerløkka i Oslo og er et rolig boligstrøk som avgrenses av Københavngata, Dælenenggata, Trondheimsveien og Helgesens gate. Bydelen har fått navnet etter stiftsprost Frederik Rode, som i 1854 kjøpte en eiendom på 13 da av gården Dælenengen.

Før Rode kom til byen var han stiftsprost Gjerpen i Telemark. Derfra flyttet han et lite hus til Langgata 30 hvor han satt opp en «sommerløkke». Denne sommerløkka beholdt Rode til 1859, da han solgte den til bøssemaker Hans Olsen fra Vågå som utparsellerte eiendommen.

Etter «Vågåbyggen» Olsen fikk området navnet Vågeby,som senere ble til det offisielle navnet Rodeløkka. Og her vokste det opp en treby i 1860-70-årene. Rodeløkka ble innlemmet i byen i 1878. Etter som Rodeløkka lå utenfor byen var det ikke murtvang og andre byggerestriksjoner.

Flertallet av de som bosatte seg i området kom fra bygdene nord og øst for byen. Noen kom også fra Sverige. De fleste var håndverkere, og arbeidere, mens andre igjen var vognmenn og kjøpmenn. Flere bragte med seg hester, kyr, griser og høns. Oslo fikk sine første kolonihager her på Rodeløkka i 1907.

Frem til 1930-årene ble det oppført en del leiegårder i strøket. Det har stått til tider stått hard strid om hvorvidt Rodeløkka skal saneres eller bevares. Resultatet er blitt et kompromiss - vi alle kan leve med!