Endret: 27 okt 2016     Opprettet: 26 aug 2011

Bydel Grunerløkka

OM BYDELEN

Bydelen er mangfoldig og spennende og har et rikt forenings- og kulturliv, mange kaféer og restauranter. Bydelen har sin historiske forankring i industri- og håndtverksnæring. I nærmiljøet har vi store åpne grøntanlegg og et myldrende liv i parker og gater. Bydelen kan på mange måter beskrives som en by i byen.

Bydelen består av strøkene Grünerløkka, Sofienberg, Rodeløkka, Dælenenga, Carl Berner, deler av Tøyen, Ankerløkka i Hausmannsområdet, Lille Tøyen, Hasle, Keyserløkka, Sinsen, Rosenhoff og Løren. Bydelen har 45 647 innbyggere per 1. januar 2009 og et areal på 4,8 km². Vi er dermed blant byens mest folkerike bydeler.

Grünerløkka er en administrativ bydel på Oslos østkant.

For mer info om alle bydelens tilbud og tjenester se: http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/