4 nov 2015

Innsamling av beboernes kontaktinformasjon

Vi i styret samler inn kontaktinformasjonen til alle i Verksgata borettslag, slik at styret kan gi god informasjon til alle beboere om viktige saker.

Nå spesielt trenger vi dette i forbindelse med oppgraderingene av vinduer, dører og balkonger som skal gjøres.

All informasjon vil kun være tilgjengelig for styret og vil kun brukes til borettslagsøyemed.

Klikk her for å gå til utfylling av skjemaet