Endret: 22 mar 2018     Opprettet: 22 feb 2018

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 11.04.2018

Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes torsdag 11. april 2018 kl. 19.00 på Engelsborg seniorsenter.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes onsdag 11.april 2018 kl. 19.00 på Engelsborg seniorsenter.

KLIKK FOR Å LASTE NED FULL INNKALLING HER

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

KONSTITUERING

A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

D) Godkjenning av møteinnkallingen

FORSLAG FRA MER ENN 10 % AV ANDELSEIERNE Se side 3-4

A)  Ifm. betongrehabilitering av balkonger, nye brystninger og utskifting av vinduer og dører, utvides balkongene mot Gøteborggata og Verksgata, i tråd med vedtak på ekstraordinær generalforsamling 22. mai 2017. Utvidelse av balkonger gjennomføres for de balkonger der Oslo kommune gir tillatelse. Markterrasser i 1. etasje skal rehabiliteres og forbedres fra dagens situasjon.

B)  Gitt at forslag A) blir vedtatt: Tiltaket med utvidelse av balkonger og forbedring av markterrasser vil bli finansiert gjennom låneopptak styret funnet nødvendig for å sikre tilfredsstillende gjennomføring av tiltaket, begrenset oppad til 10 000 000 kr. Låneopptaket vil bli sikret med pant med prioritet foran innskuddene dersom dette kreves av banken. Kun beboere som får utvidelse av balkong betaler for denne spesifikke ekstrakostnaden. 

--------------

Styret oppfordrer alle beboere til å lese grundig gjennom all dokumentasjon som foreligger på dette prosjektet slik at spørsmål som besvares av disse kan avklares før den ekstraordinære generalforsamlingen. Er det noe dere savner, kontakt gjerne styret så bistår vi som best vi kan.
Dette er et prosjekt med svært mange dokumenter, og styret har alt tilgjengelig for de som måtte ønske det. Dokumentene kan fås tilsendt per mail eller lastes ned fra Dropbox:

https://goo.gl/ccTCpU

Dersom noen ønsker utskrift, kan styret også ordne dette. Se vedlegget bakerst i innkallingen for oversikt over tilgjengelige dokumenter.