Endret: 27 okt 2016     Opprettet: 28 mai 2015

Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling avholdes den 3. juni kl 1800 i Rodeløkka velhus.

Innmeldte forslag:

- Ladeplasser til elbil

- Utskifting av vinduer og balkongdører

- Betongrehabilitering

Bakgrunnsdokumentasjon:

Rapport - tilstandsvurdering - mars 2012 Dette dokumentet e bakgrunnen for forslagene om både utskifting av vinduer/balkongdører og om betongrehabilitering.

Rapport - betongundersøkelse av balkonger - juni 2014 med vedlegg . Denne rapporten er en grundigere rapport om tilstanden på betongen på balkongene, og vurderinger av eventuelle utbedringsmetoder.