Endret: 11 mai 2017     Opprettet: 5 jun 2014

Beboerinformasjon - OBOS Prosjekt tilstandsrapport fra Juli 2013

Rapport fra OBOS Prosjekt vedr mulige setningsskader i forbindelse med nybygget i Gøteborggata. Konklusjonen er at det ikke foreligger setningsskader. Anbefalingen er å gjennomføre en betonganalyse.

OBOS Prosjekt - analyse av mulige setningsskader 12.07.2013

OBOS Prosjekt gjennomførte i juli 2013 en tilstandsvurdering av borettslaget basert på bekymringsmeldinger fra beboere om setningsskader. Konklusjonen i rapporten er at det ikke er noen setningsskader, men at de skjevhetene som oppleves i den enkelte leilighet skyldes konstruksjonen av blokkene. Det var andre krav til armering etc. når blokkene ble bygget 1982-1983.

Beboere kan få tilsendt rapporten ved å sende e-post til; verksgt@styrerommet.net